Số liệu về giáo dục - đào tạo
  

“Toàn tỉnh hiện có 576 trường, có 09 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện và 01 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh với số lượng học sinh, học viên đạt 264.527 em. Trong đó, có 392 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 68,05%.

"Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" được thực hiện có hiệu quả về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; bồi dưỡng giáo viên, .....Việc chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, bậc học được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định và đã đạt kết quả khá tốt. Số lượng học sinh xếp loại giỏi tăng ở tất cả các cấp bậc; năm học 2018-2019 có 1.819 học sinh đạt giải Châu Á, cấp Quốc gia và cấp tỉnh. Năm học 2019 – 2020, trong tháng 10/2019, có 1.163 học sinh đạt giải trong tổng số 2.713 học sinh dự thi, đạt 43% thí sinh đạt giải.

Công  tác tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp và thi THPT quốc gia 2019 được tổ chức đúng quy chế, đảm bảo công bằng, khách quan, an toàn, chất lượng, với 11.612 thí sinh, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 89,4%, giảm 5,3% so với năm 2018. Công tác phổ cập giáo dục được duy trì và nâng cao về chất lượng với tỷ lệ huy động ra lớp 99,52% đối với mẫu giáo 05 tuổi; 99,8% với bậc tiểu học; 91,4% với THCS và 61,6% với THPT. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, đã công nhận 497 cơ sở (trong đó: đạt cấp độ 1: 288 cơ sở, cấp độ 2: 166 cơ sở, cấp độ 3: 43 cơ sở) đạt tỷ lệ 84%. Đồng thời, tập huấn đánh giá ngoài cho 331 cán bộ, giáo viên, trong đó có 277 cán bộ, giáo viên cấp Sở, Phòng và các cơ sở giáo dục tham gia đánh giá, đạt tỷ lệ 83,7%.

Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa trong trường học cho học sinh có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả tích cực.

Năm học 2019-2020, Đại học Huế có 8.598 sinh viên được gọi nhập học theo nguyện vọng, đạt 76% chỉ tiêu tuyển sinh và giảm 1,65% so với năm học trước. Các trường có số lượng sinh viên nhập học giảm: Đại học Luật giảm 7,28%; Khoa giáo dục thể chất giảm 25,0%; ĐH Nông lâm giảm 29,49%; ĐH Khoa học giảm 20,94%. Theo xếp hạng Webometrics công bố tháng 7/2019, Đại học Huế xếp hạng thứ 8 trong số 180 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tăng 2 bậc từ lần xếp hạng tháng 1/2019.

 

 Bản in]