Số liệu về y tế
  

Triển khai Hệ sinh thái y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay đã có trên 99% người dân trên địa bàn tỉnh có mã số Hồ sơ sức khỏe điện tử theo Quyết định 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ Y tế.

Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến  2020 theo Quyết định số 4667/2014/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, đến nay đã có 148/152 trạm y tế đạt chuẩn đạt 97,4%, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2016 -2025 theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg. Đang xây dựng Đề án Phát triển Y tế Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và Đề án Triển khai mô hình điểm Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình giai đoạn 2019 – 2025. Tiếp tục đôn đốc tiến độ dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Đồng thời thực hiện và chủ động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Tăng cường phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch tễ, dịch bệnh mùa hè, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền phòng chống đuối nước.

Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch toàn tỉnh đạt 98,89%. Mạng lưới y tế cơ sở cơ bản được hoàn chỉnh, đến nay, 148/152 trạm y tế đạt chuẩn (đạt 97,4%). Hiện tại có 4 trạm Y tế phường - xã và 1 phòng khám tư nhân thành lập theo mô hình phòng khám Bác sĩ gia đình với cơ cấu 01 bàn khám, do bác sĩ có chuyên môn về Y học gia đình phụ trách.

Bệnh viện Trung ương tiếp tục khẳng định trung tâm y tế chuyên sâu với 21 trường hợp ghép tạng, có 1 ca ghép gan, 2 ca ghép tim xuyên Việt và 18 ca ghép thận. Tính đến nay, Bệnh viện đã thực hiện gần 800 ca ghép thận, 4 ca ghép tim và 1 ca ghép tim phổi; trong đó mới đây, đã thực hiện thành công 7 ca ghép giác mạc mang lại ánh sáng cho người mù; bên cạnh đó đã thực hiện 11 ca mang thai hộ, 447 ca thụ tinh trong ống nghiệm. Đã thành lập Trung tâm Ghép mô/tạngđầu tiên khu vực Miền Trung thuộc Trung tâm Điều

 Bản in]