Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Tình hình KT-XH tháng 02 năm 2021 ()
2 Tình hình KT-XH tháng 01 năm 2021 ()
3 Tình hình KT-XH năm 2020 và định hướng năm 2021 ()
4 Tình hình KT_XH 06 tháng đầu năm 2020 ()
 Bản in]