TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  
Cập nhật:07/11/2022 10:15:04 SA

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, như sau:

I. Vị trí, số lượng, mô tả công việc cần tuyển: 03 vị trí chuyên viên cho Phòng Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Vị trí 1: Chuyên viên quản lý đất đai, 01 người

Yêu cầu: Người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Quản lý đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

2. Vị trí 2: Chuyên viên hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án có yếu tố nước ngoài, 01 người.

Yêu cầu: Người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Luật, Quan hệ Quốc tế, thông thạo kỹ năng ngoại ngữ (Tiếng Anh).

3. Vị trí 3: Chuyên viên hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án trong nước, 01 người                

Yêu cầu: Người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên thuộc ngành Luật Kinh tế, Kinh tế, Kiến trúc sư.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 ngày 07/12/2022 (Hồ sơ do thí sinh nộp trực tiếp, không nhận qua bưu điện).

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, ĐT: 0234-3822538) trong giờ hành chính vào các ngày làm việc.

+ Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

+ Chiều: 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển được biết, đăng ký.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
https://www.facebook.com/ipathuathienhue/posts/pfbid023Ve1bzYktdpdDv2Knj91FimtYxnUyMzKGn5SK17C1Q3fepAKDrMT2C8cpwmt49dxl
 Bản in]