Kết quả đầu tư 2016 - 2020
  

Từ năm 2016 đến nay, công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được triển khai một cách có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến các nhà đầu tư có uy tín, năng lực trong nước và khu vực, có định hướng phát triển tương đồng với đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đã tổ chức tốt nhiều đợt xúc tiến đầu tư tại thị trường Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc gắn với việc hình thành nên mạng lưới chuyên gia hỗ trợ kêu gọi đầu tư tại nước ngoài, tạo nền tảng cho việc quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư bền vững, lâu dài tại các thị trường này.

Thực hiện những đổi mới trong công tác xúc tiến đầu tư, trong những năm qua, hoạt động Xúc tiến thu hút đầu tư diễn ra sôi nổi, trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hút sự quan tâm của gần 500 dự án đề xuất nghiên cứu cơ hội đầu tư của nhiều nhà đầu tư lớn như: Tập đoàn Vin Group, Tập đoàn Sun Group, Công ty Cổ phần SOVICO, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam Vietravel, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest, Tập đoàn Cotana,...

Giai đoạn 2016 -2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu UBND tỉnh bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư cho 285 dự án trên địa bàn toàn tỉnh và đã thu hút, cấp phép được 194 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 40.978 tỷ đồng Tỷ lệ cấp phép dự án đối với các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 -2020 bình quân đạt tỷ lệ 68%. Trong đó, số lượng dự án được bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư các năm 2016, 2017 tương ứng 81 dự án và 104 dự án, cao hơn so với số lượng dự án được bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư các năm giai đoạn 2018 – 2020 (tương ứng số lượng 18, 67 và 15 dự án cho mỗi năm). Tuy nhiên từ năm 2018, số lượng dự án bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư ít hơn là do trước ban hành quyết định bổ sung danh mục và công bố thông tin kêu gọi đầu tư, các dự án sẽ được rà soát, bổ sung tính phù hợp các quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và định hướng phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo hiệu quả xúc tiến và hỗ trợ triển khai đầu tư.


Biểu đồ 1: Kết quả Xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 – 2020

Đặc biệt trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh đã công bố kêu gọi đầu tư 67 dự án, trong đó cấp phép đầu tư cho 39 dự án, chiếm 58,21% trong tổng số dự án kêu gọi đầu tư; với tổng mức đầu tư 22.156 tỷ đồng, gấp 6 lần so với năm 2018 trước đó (3.841 tỷ đồng).

Trong 06 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, công tác Xúc tiến đầu tư đầu năm 2020 cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng; trên địa bàn toàn tỉnh chỉ bổ sung danh mục, công bố thông tin của 15 dự án mới mới và thu hút 09 dự án đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký 3.767 tỷ đồng.

 Bản in]